LME DEMİR

Epoxy Shop Primer

1411-1106 Epoksi shop primer ( Fiyat listesi )
Reçine Yapısı Epoksi Poliamid
Tanımı

Epoksi Shop Primer iki bileşenli, çinko fosfat içeren, epoksi poliamid
esaslı, antikorozif bir astardır.

Özellikleri Hafif metallere ve sac yüzeylere yapışması,
Hızlı kuruma özelliğine sahip olması,
istiflenme ve imalat süresi içinde sağladığı korozyon direnci,
Kaynak işlemleri sırasında yanmaması, köpürme yapmaması ve
kaynak kalitesini bozmaması,
Üzerine tatbik edilecek her türlü hava ve fırın kurumalı astarlar için
düzgün bir yüzey oluşturması.
Kullanım Alanları Epoksi Shop Primer, tüm saş yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir.
Özellikle otomatik veya elle grit püskürtme yapılan imalat
atölyelerinde, ön imalat astarı olarak kullanılması amacı ile formüle
edilmiştir.

Uygulama
Yüzey Hazırlığı:

Epoksi Shop Primer sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için
yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir.
Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas,
hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½
derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2 standardında
mekanik yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal
yüzeylerdeki toz, kir, yag ve gres, temizleyici maddeler ve/veya
yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmelidir.
Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köşeleri taşlanmalıdır.
Yapılan farklı temizlik islemlerinden sonra yüzey, elektrikli süpürge,
temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir.
Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve
bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika içinde yüzeye
uygulanmalıdır.
Astar Uygulaması:
Epoksi Shop Primer (1411-1106) ambalajı açıldıktan sonra tercihen
matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen
oranda Epoksi Shop Primer Sertleştirici (1411-1506) ile karıştırılır.
Yapılan karışım uygulama viskozitesini verir. Gerekli hallerde %5
oranında (1451-1401) Epoksi Tiner ilave edilebilir. (Püskürtme
uygulamalarında uygulama viskozitesi 17” - 19” / DC4 / 20°C olacak
şekilde ayarlanmalıdır.) Epoksi Shop Primer’ den istenilen başarının
sağlanabilmesi için hazırlanan karışımın, yüzeyde en fazla 15 - 20
µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde tek kat uygulanması tavsiye
edilir.
Epoksi Shop Primer üzerine,
1411-1101 Epoksi Astar
1411-1102 Epoksi Çinko Fosfat Astar
1411-1104 Epoksi HB Astar
1411-1105 Epoksi Antikondenze Astar
1411-1114 Epoksi Korozyon inhibitörlü Astar
1421-1104 Epoksi HB Ara Kat
1421-1108 Epoksi Yüzey Toleranslı Astar
1421-1109 Epoksi Miox Astar
1421-1207 Epoksi Coal Tar
1421-2104 Epoksi HB Ara Kat
1421-1208 Epoksi Yüzey Toleranslı HB Ara Kat
gibi solventli ve solventsiz tüm epoksi astarlar uygulanabildigi gibi,
1111-1101 Endüstriyel Astar
1211-1101 Sentetik Astar
1311-1101 Selülozik Astar
2011-1101 Fırın Astar
gibi hava ve fırın kurumalı astarlar da rahatlıkla uygulanabilir.

Notlar

Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.
Önemli Hatırlatmalar:
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
iş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın
tamamı tüketilinceye kadar, ise devam edilmelidir.
iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları
1451-1401 Epoksi Tiner ile iyice temizlenmelidir.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Kürlenmenin tam olarak sağlanması için, 7 gün beklenilmelidir.

Teknik Bilgi Epoksi Shop Primer
Ürün Kodu 1411-1106
Renk Gri, Oksit Kırmızı
Parlaklık Mat
Yogunluk 1,15 ± 0,05 g/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde, %
Agırlıkça
Hacimce
45 ± 2 (renge bağlı olarak)
28 ± 3 (renge bağlı olarak)
Kuruma Süreleri
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma

1 - 2 dakika / 20°C
4 – 6 dakika / 20°C
24 saat / 20°C
7 Gün / 20°C
Karışım Oranları
Ağırlıkça
10 Kısım Epoksi Shop Primer (1411-1106)
1 Kısım Epoksi Shop Primer Sertleştirici (1411-1506)
Karışım genelde uygulama viskozitesini verir.
Karışım Ömrü 36 saat / 20°C
Uygulama Viskozitesi 17” - 19” / DC4 / 20°C (spray - airless)
Kullanılacak Tiner 1451-1401
Uygulama Metodları Püskürtme (spray-airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı 15 - 20 µ
Boyanabilen Alan 14 – 18 m2 / lt ( 15 - 20 µ kuru film kalınlığı verecek sekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası < 27 °C
Sağlık ve Güvenlik Esasları Epoksi Shop Primer uygun olmayan şekilde kullanılır ise sağlığa zararlı
Esasları olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma
ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına
ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye
esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan
yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz
önüne alınmalıdır.
En iyi sonucu almak için uygun cihazlar ve uygulama özellikleri
dikkate alınmalıdır.
Bu belgedeki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir.
Bilgilerin önceden haber verilmeden değistirilme hakkı saklıdır.
Epoksi boya üreticileri
Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.lme.com.tr.
adresinde yayınlanacaktır.

Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88