LME DEMİR

Epoksi Zinc Rich Astar

Ürün Kodu : 1411-1103 EPOKSi ZiNC RiCH ASTAR ( Fiyat listesi )

Epoksi Zinc Rich Reçine Yapısı Epoksi
Epoksi Zinc Rich Boya Tanımı

Epoksi Zinc Rich Astar iki bileşenli, bünyesinde %85 çinko tozu
bulunduran epoksi esaslı bir astardır.

Epoksi Zinc Rich Boya Özellikleri

Kat kabulünde üst zaman sınırının olmaması,
Zımpara yapmaya gerek kalmadan, üzerine uzun süre sonra ara veya
son kat ürün uygulamasının rahatlıkla yapılabilmesi,
Özel durumlarda yüzeye 25 – 30 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde
uygulama yapıldığında ön imalat astarı olarak da kullanılabilmesi,
Sürtünmelerle ortaya çıkacak çizik ve hasarlarda çelik yüzeyi
korozyondan koruması.
Epoksi Zinc Rich Kullanım Alanları

Epoksi Zinc Rich Astar boya, özellikle rafineri, petrokimya tesisleri ile
petrol ürünleri içeren tankların iç ve dış yüzeylerinde kullanılmak üzere
geliştirilmiştir. iskele, köprü, deniz altında ve deniz kıyısında yapılacak
imalatların her türlü çelik konstrüksiyon ve metal yüzeyinde rahatlıkla kullanılabilir.
Bu alanların dışında yüksek korozyon direnci istenilen tüm metal
yüzeylerde de tercih edilebilir.

Epoksi Zinc Rich Boya Uygulaması
Yüzey Hazırlığı:

Epoksi Zinc Rich sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için
yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir.
Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas,
hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½
derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2 standardında mekanik
yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerdeki toz,
kir, yağ ve gres, temizleyici maddeler ve/veya yüksek basınçlı su jeti
ile temizlenmelidir.
Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köşeleri taşlanmalıdır.
Yapılan farklı temizlik işlemlerinden sonra yüzey, elektrikli süpürge,
temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir.
Söz konusu islemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve
bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika içinde yüzeye
uygulanmalıdır.


Astar Uygulaması:
Epoksi Zinc Rich (1411-1103) ambalajı açıldıktan sonra tercihen
matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen
oranda Epoksi Sertleştirici (1411-1503) ile karıştırılır. Karışımı
uygulama viskozitesine getirmek için önerilen oranda Epoksi Tiner
(1451-1401) ilave edilir. (Püskürtme uygulamalarında uygulama
viskozitesi 20” - 23” / DC4 / 20°C, olacak şekilde ayarlanmalıdır.)
Korozyon direncini yükseltmek amacı ile hazırlanan karışımın, yüzeyde
en az 80 - 90 µ kuru film kalınlığı bırakacak şekilde uygulanması
tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama yapılmayacak ise, ikinci kat
uygulamasında kat kabulü için 2 saat beklenmelidir.

Epoksi Zinc Rich üzerine,
1131-1201 Endüstriyel Yarı Mat Son Kat
1131-1301 Endüstriyel Son Kat
1231-1201 Sentetik Yarı Mat Son Kat
1231-1301 Sentetik Son Kat
1331-1201 Selülozik Yarı Mat Son Kat
1331-1301 Selülozik Son Kat
1421-1104 Epoksi HB Ara Kat
1421-1108 Epoksi Yüzey Toleranslı Ara Kat
1421-1207 Epoksi Coal Tar
1422-1207 Epoksi Yüzey Toleranslı HB Ara Kat
1422-1207 Solventsiz Epoksi Coal Tar
1431-1201 Epoksi Yarı Mat Son Kat
1431-1209 Epoksi Miox Son Kat
1431-1301 Epoksi Son Kat
1432-1201 Solventsiz Epoksi Yarı Mat Son Kat
1432-1301 Solventsiz Epoksi Son Kat
1531-1201 Poliüretan Yarı Mat Son Kat
1531-1301 Poliüretan Son Kat
1631-1201 Akrilik Yarı Mat Son Kat
1631-1301 Akrilik Son Kat
2031-1201 Fırın Yarı Mat Son Kat
2031-1301 Fırın Son Kat uygulanabilir.

Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.


Önemli Hatırlatmalar:
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
Astar ve son katın birlikte ve yaş üstü yaş uygulama yapılması tercih
edildiğinde, astar uygulamasından sonra son katın ürün özelliklerine
de dikkat etmek şartı ile en az 45 dakika beklemek gereklidir.
iş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın
tamamı tüketilinceye kadar, ise devam edilmelidir.
iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları
1451-1401 Epoksi Tiner ile iyice temizlenmelidir.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Kürlenmenin tam olarak sağlanması için 7 gün beklenilmelidir.

Teknik Bilgi Epoksi Zinc Rich Astar
Ürün Kodu 1411-1103
Renk Gri
Parlaklık Mat
Yogunluk 2,50 ± 0,10 g/ml
Katı Madde, %
Ağırlıkça
Hacimce
86 ± 2
59 ± 5
Kuruma Süreleri ;
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma
10 - 15 dakika / 20°C
25 - 30 dakika / 20°C
24 saat / 20°C
7 gün
Karışım Oranları
Ağırlıkça
19 Kısım Epoksi Zinc Rich Astar (1411-1103)
1 Kısım Epoksi Sertleştirici (1411-1503)
1 Kısım Epoksi Tiner (1411-1401)
Karışım uygulama viskozitesini verir.Karışım Ömrü; 18 saat / 20°C
Uygulama Viskozitesi 20” - 23” / DC4 / 20°C (spray - airless)
Kullanılacak Tiner 1451-1401
Uygulama Metodları Püskürtme (spray - airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı 80 - 90 µ
Boyanabilen Alan 6,5 – 7,5 m2 / lt ( 80 - 90 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası > 27 °C
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına
ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye
esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan
yerel durum ve kullanılacak diger malzemeler mutlaka göz
önüne alınmalıdır.
En iyi sonucu almak için uygun cihazlar ve uygulama özellikleri
dikkate alınmalıdır.Epoksi boya üreticileri
Bu belgedeki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir.
Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88