LME DEMİR

Glue max boya Ürün Kodu:1031-1310 GLUEMAX BOYA SON KAT (Gluemax boya fiyat listesi)

Gluemax Reçine Yapısı Özel Reçine (Akrilik Modifiye)

Gluemax Boya Tanımı

Gluemax boya son kat, çift bileşenli ve her tür yüzeyde kullanılabilen genel
amaçlı, çok parlak görünümde olmayan, son kat boyadır.

Glue max Boya Özellikleri

Tercihe bağlı olmak şartı ile Gluemax Astar uygulaması yapılmamış PP,
PE, PVC, Alüminyum ve Galvaniz gibi yüzeylere de direk
uygulandığında mükemmel yapışabilme özelliğine sahip olması,
Cam ve bakır yüzeylere de uygulanabilir olması,
Tatbik edildiği yüzeylere yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım
sağlaması, U.V. dayanımının yüksek olması.

Gluemax Kullanım Alanları

Gluemax boya son kat çift bilesenli kullanılabilmesinin yanı sıra, aynı
zamanda da tek bileşenli ve hava kurumalı olarak da kullanılabilen
özel bir son kattır. Özellikle Bakır, Cam, Alüminyum ve Galvaniz
yüzeyler üzerinde mükemmel sonuçlar verir. PP, PE, PVC yüzeyler
dışında Cam, Bakır, Alimünyum ve Galvaniz yüzeylerde istenilen
yüksek korozyon direncini karşılamak amacı ile sözü edilen tüm zor
yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.

Gluemax boya uygulama

Özel Uygulama:
Gluemax Son Kat uygulamasından önce, 1011-1110 Gluemax Astar boya’
ın yüzeye uygulanmış olması tavsiye edilmekle birlikte, Gluemax Son
Kat direkt olarak da yüzeye uygulanabilir. Bu tarz direk son kat
uygulamalarda Gluemax sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi
için yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir.
Son Kat uygulaması yapılacak PP, PE, PVC, Bakır ve Cam gibi yüzeyler
üzerinde ki kirler uygun solvent ile temiz bir bezle silinmelidir.
Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas,
hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½
derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2> standartında mekanik
yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerde ki toz,
kir, yag ve gres, temizleyici maddeler ve/veya yüksek basınçlı su jeti
ile temizlenmelidir. Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köşeleri taşlanmalıdır.

Alüminyum ve Galvaniz yüzeyler ayrıca beyaz pas (ZnCO3) oluşumu
yönüyle incelenmeli ve bu noktalar zımpara yapılarak temizlenmelidir.
Farklı yöntemlerle yapılan temizlik işlemlerinden sonra yüzey, elektrikli
süpürge, temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir.
Söz konusu temizlik işlemlerinden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı
olmalı ve bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika
içinde yüzeye uygulanmalıdır.
Son Kat Uygulaması:
Tek komponentli olarak yapılacak uygulamalarda Glue max Son Kat
(1031-1310) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile
iyice karıştırılır. Karışımı uygulama viskozitesine getirmek için önerilen
oranda Glue max Tiner (1051-1410) ilave edilir. Karışım uygulama
viskozitesini verir.

Çift kompenantlı yapılacak uygulamalarda Glue max Son Kat boya (1031-
1310) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı motor ile iyice
karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda Gluemax
Sertleştirici (1031-1510) ile karıştırılır. Karışımı uygulama vizkozitesine
getirmek için önerilen oranda Glue max Tiner (1051-1410) ilave edilir.
Karışım uygulama viskozitesini verir.
Püskürtme uygulamalarında uygulama vizkozitesi 18” - 22” / DC4 /
20°C olacak sekilde ayarlanmalıdır.
Korozyon ve U.V. direncini yükseltmek için hazırlanan karışımın azami
35 - 40 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde tek kat uygulanması
tavsiye edilir.

Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.
Önemli Hatırlatmalar:
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
Çift kompenantlı yapılacak uygulamalarda iş sırasına uygun miktarda
karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın tamamı tüketilinceye kadar, ise
devam edilmelidir.
iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları
1051-1410 Gluemax Tiner ile iyice temizlenmelidir.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 12 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan
önce 24 saat beklenilmelidir.

Teknik Bilgi

Gluemax Son Kat

Ürün Kodu 1031-1310
Renk Ral istenilen renklerde üretilmektedir.
gluemax boya parlaklık Yarı Parlak
Yogunluk 1,35 ± 0,05 g/ml
Katı Madde, %
Ağırlıkça
Hacimce
60 ± 3
Hacimce 39 ± 4
Kuruma Süreleri
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma
25 – 35 dakika / 20°C
50 – 60 dakika / 20°C
3 - 4 saat / 20°C
24 Saat
Karışım Oranları
Ağırlıkça
10 Kısım Glue max boya son kat (1031-1310)
1 Kısım Gluemax Sertleştirici (1031-1510)
1,5 Kısım Gluemax Tiner (1051-1410)
Karışım uygulama vizkozitesini verir.
Karışım Ömrü 45 –50 dakika / 20°C (Çift Komponentli uygulamalarda)
Uygulama Viskozitesi 18” - 22” / DC4 / 20°C (spray - airless)
Kullanılacak Tiner 1051-1410
Uygulama Metodları Püskürtme (spray - airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı 35 - 40 µ
Boyanabilen Alan 11 – 12,5 m2 / lt ( 35 - 40 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası > 35 °C
Sağlık ve Güvenlik Esasları Gluemax boya son kat uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa zararlı
Esasları olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma ve
kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına
ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmis olup, tavsiye
esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan
yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz
önüne alınmalıdır.
En iyi sonucu almak için uygun cihazlar ve uygulama özellikleri
dikkate alınmalıdır.
Bu belgede ki bilgiler, bir sonraki baskıya kadar geçerlidir.
Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı saklıdır.
Belgede ki değişiklikler (güncel hali) www.lme.com.tr
adresinde yayınlanacaktır.
Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88