LME DEMİR

Epoksi astar

Ürün Kodu : 1411-1101 EPOKSi ASTAR (Epoksi astar boya fiyat listesi)

Epoksi Astar Reçine Yapısı

Epoksi astar boya

Epoksi Astar Tanımı Epoksi Astar iki bileşenli, antikorozif özelliğe sahip, epoksi esaslı bir astardır.

Epoksi Astar Özellikleri

Hafif metallere ve saç yüzeylere yapışması,
Sağladığı korozyon ve nem direnci,
Yaş üstüne yaş tatbik edilebilme özelliğine sahip olması,
Üzerine tatbik edilecek her türlü hava ve fırın kurumalı son katlar için
düzgün bir yüzey oluşturması.
Epoksi Astar Kullanım Alanları

Epoksi Astar tüm metal saç yüzeylere rahatlıkla tatbik edilebilir. Özellikle
kamyon, otobüs, minibüs, treyler çekici ve römorklarında, her türlü
motorlu taşıt araçları ile sanayi tesislerinin metal konstrüksiyonlarında,
nem ve korozyon direncine ihtiyaç duyulan her sahada kullanılmak
amacı ile formüle edilmiştir.

Epoksi Astar Uygulama
Yüzey Hazırlığı:

Astar uygulamasından önce, Epoksi Shop Primer (1411-1106)
yüzeye ön imalat astarı olarak uygulanmış olmalıdır. Epoksi sistem,
yapılacak olan yüzey hazırlıklarının ardından doğrudan astar olarak da
metal yüzeylerde rahatlıkla kullanılabilir.
Yüzeye doğrudan yapılacak olan uygulamalarda, sistemin beklenilen
başarıyı gösterebilmesi için yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın
kendisi kadar önemlidir.
Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas,
hadde kabuğu, isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½
derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2 standardında mekanik
yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal yüzeylerdeki toz,
kir, yağ ve gres, temizleyici maddeler ve/veya yüksek basınçlı su jeti
ile temizlenmelidir.
Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köseleri taşlanmalıdır.
Yapılan farklı temizlik işlemlerinden sonra yüzey, elektrikli süpürge,
temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir.
Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve
bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika içinde yüzeye
uygulanmalıdır.


Astar Uygulaması:
Epoksi Astar (1411-1101) ambalajı açıldıktan sonra tercihen matkaplı
motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen oranda
Epoksi Sertleştirici (1411-1501) ile karıştırılır. Karışımı uygulama
viskozitesine getirmek için önerilen oranda Epoksi Tiner (1451-1401)
ilave edilir. Karışım uygulama viskozitesini verir. (Püskürtme
uygulamalarında uygulama viskozitesi 19” - 23” / DC4 / 20°C, fırça ve
rulo uygulamalarında ise 25” - 40” / DC4 / 20°C olacak şekilde
ayarlanmalıdır.) Epoksi Astarın kendisinden beklenen performansı
sağlayabilmesi için en az 70 - 80 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde,
yüzeye uygulanması tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama
yapılmayacak ise, ikinci kat uygulamasında kat kabulü için en az 4
saat beklenmelidir.

Epoksi Astar üzerine,
1421-1104 Epoksi HB Ara Kat
1421-1108 Epoksi Yüzey Toleranslı Ara Kat
1421-1109 Epoksi Miox Astar
1421-1208 Epoksi Yüzey Toleranslı HB Ara Kat
gibi epoksi yüzey toleranslı astar ve ara katlar uygulanabildiği gibi,
1131-1201 Endüstriyel Yarı Mat Son Kat
1131-1301 Endüstriyel Son Kat
1231-1201 Sentetik Yarı Mat Son Kat
1231-1301 Sentetik Son Kat
1331-1201 Selülozik Yarı Mat Son Kat
1331-1301 Selülozik Son Kat
1421-1207 Epoksi Coal Tar
1422-1207 Solventsiz Epoksi Coal Tar
1431-1201 Epoksi Yarı Mat Son Kat
1431-1209 Epoksi Miox Son Kat
1431-1301 Epoksi Son Kat
1432-1201 Solventsiz Epoksi Yarı Mat Son Kat
1432-1301 Solventsiz Epoksi Son Kat
1531-1201 Poliüretan Yarı Mat Son Kat
1531-1301 Poliüretan Son Kat
1631-1201 Akrilik Yarı Mat Son Kat
1631-1301 Akrilik Son Kat
2031-1201 Fırın Yarı Mat Son Kat
2031-1301 Fırın Son Kat uygulanabilir.

Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklıgı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Önemli Hatırlatmalar:
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
Astar ve son katın birlikte ve yaş üstü yaş uygulama yapılması tercih
edildiğinde, astar uygulamasından sonra son katın ürün özelliklerine
de dikkat etmek şartı ile en az 60 dakika beklemek gereklidir.
Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat uygulamasının
istenildiği durumlarda, katlar arasında 72 saat süre geçilmiş ise hafif
zımpara yapılmalıdır.
iş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın
tamamı tüketilinceye kadar, ise devam edilmelidir.
iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları
1451-1401 Epoksi Tiner ile iyice temizlenmelidir.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Kürlenmenin tam olarak sağlanması için 7 gün beklenilmelidir.

Teknik Bilgi Epoksi Astar
Ürün Kodu 1411-1101
Renk Açık Gri, Koyu Gri, Oksit Kırmızı
Parlaklık Mat
Yogunluk 1,35 ± 0,05 g/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde, %
Ağırlıkça
Hacimce
76 ± 3 (renge bağlı olarak)
63 ± 5 (renge bağlı olarak)
Kuruma Süreleri ;
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma
45 – 55 dakika / 20°C
1 – 1,5 saat / 20°C
48 saat / 20°C
7 gün
Karışım Oranları
Ağırlıkça
4 Kısım Epoksi Astar (1411-1101)
1 Kısım Epoksi Astar Sertleştirici (1411-1501)
1 Kısım Epoksi Tiner (1451-1401)
Karışım uygulama viskozitesini verir.Karışım ömrü ; 24 saat / 20°C
Uygulama Viskozitesi 19” - 23” / DC4 / 20°C (spray - airless)
25” - 40” / DC4 / 20°C (fırça – rulo)
Uygulama Metodları Fırça, Rulo, Püskürtme (spray-airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı 150 - 200 µ
Boyanabilen Alan 5– 6,5 m2 / lt ( 150 - 200 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası > 27 °C
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji standartlarına
ve laboratuar test sonuçlarına göre düzenlenmiş olup, tavsiye
esaslıdır. Ürün kullanımında tarif edilen şartlar, hakim olan
yerel durum ve kullanılacak diğer malzemeler mutlaka göz
önüne alınmalıdır. Epoksi boya üreticileri
Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.www.lme.com.tr
adresinde yayınlanacaktır.
Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88