LME DEMİR

Pas üzerine uygulanan boya

Ürün Kodu : 1011-1111 Ferrorust Astar (Paslı metal boyası fiyat listesi )

Reçine Yapısı Özel Reçine

Pas Önleyici Boya Tanımı

Ferrorust Astar tek bileşenli ve özel olarak geliştirilmiş uzun süreli
antikorozif dayanım sağlayan pas üstü astarıdır.

Pas Önleyici Boya Özellikleri

Grit püskürtme imkanı olmayan metal yüzeylerdeki pasın üzerine
çok iyi yapışabilme özelliğine sahip olması,
Tatbik edildiği yüzeylere yüksek fiziksel ve kimyasal dayanım sağlaması,
Üzerine tatbik edilecek her türlü hava ve fırın kurumalı son katlar
için düzgün bir yüzey oluşturması.
Kullanım Alanları Ferrorust Astar hava kurumalı olarak tasarlanmış özel bir astardır.
Özellikle grit püskürtme imkanı olmayan metal yüzeylerde oluşmuş
pası kendi bünyesine dahil ederek yüksek fiziksel ve kimyasal direnç
sağlaması için tasarlanmıştır.

Pas Önleyici Boya Uygulama
Yüzey Hazırlığı:

Ferrorust Astar uygulaması yapılacak metal yüzeyler üzerindeki pas
tabakası mekanik yöntemle yüzeyden kısmen uzaklaştırılmalıdır.
Mekanik yöntemle yapılan temizlik sonrasında yüzey, elektrikli
süpürge, temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir.
Bu işlemden sonra ilk kat astar tercihen hemen, en geç de 2 saat
içinde yüzeye uygulanmalıdır.

Astar Uygulaması:
Ferrorust Astar (1011-1111) ambalajı açıldıktan sonra tercihen
matkaplı motor ile iyice karıştırılır. Karışımı uygulama viskozitesine
getirmek için önerilen oranda Ferrorust Tiner (1051-1411) ilave
edilir. Karışım uygulama viskozitesini verir. (Püskürtme
uygulamalarında uygulama vizkozitesi 20” - 24” / DC4 / 20°C, fırça
ve rulo uygulamalarında ise 25” - 40” / DC4 / 20°C olacak sekilde
ayarlanmalıdır.) Korozyon direncini yükseltmek amacı ile hazırlanan
karışımın 150 - 200 8 kuru film kalınlığı verecek şekilde iki kat
uygulanması tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama yapılmayacak
ise, ikinci kat uygulamasında kat kabulü için 2 saat beklenmelidir.
Ferrorust Astar üzerine,
1131-1201 Endüstriyel Yarı Mat Son Kat
1131-1301 Endüstriyel Son Kat
1231-1201 Sentetik Yarı Mat Son Kat
1231-1301 Sentetik Son Kat
1331-1201 Selülozik Yarı Mat Son Kat
1331-1301 Selülozik Son Kat
1431-1201 Epoksi Yarı Mat Son Kat
1431-1301 Epoksi Son Kat
1531-1201 Poliüretan Yarı Mat Son Kat
1531-1301 Poliüretan Son Kat
1631-1201 Akrilik Yarı Mat Son Kat
1631-1301 Akrilik Son Kat
uygulanabilir.

Notlar Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
Astar ve son katın birlikte ve yaş üstü yaş uygulama yapılması
tercih edildiğinde, astar uygulamasından sonra son katın ürün
özelliklerine de dikkat etmek şartı ile en az 30 dakika beklemek
gereklidir.
Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat
uygulamasının istenildigi durumlarda, katlar arasında 36 saat süre
geçilmis ise hafif zımpara yapılmalıdır.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Uygulama sonrasında boya ekipmanları 1051-1411 Ferrorust Tiner
ile iyice temizlenmelidir.

Teknik Bilgi Ferrorust Astar
Ürün Kodu 1011-1111
Renk Ral 9001 – Ral 9002
Parlaklık Mat
Yoğunluk 1,30 8 0,05 g/ml (renge bağlı olarak)
Katı Madde, %
Agırlıkça
Hacimce
70 8 0,03 (renge bağlı olarak)
55 8 0,03 (renge bağlı olarak)
Kuruma Süreleri
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma
30 - 45 dakika / 20°C
1 – 1,5 saat / 20°C
3 - 4 saat / 20°C
24 Saat / 20°C

Karışım Oranları
Agırlıkça
10 Kısım Ferrorust Astar (1011-1111)
1,5 Kısım Ferrorust Tiner (1051-1411)
Karışım uygulama viskozitesini verir.
Uygulama Viskozitesi 20” - 24” / DC4 / 20°C (spray - airless)
25” - 40” / DC4 / 20°C (fırça - rulo)
Kullanılacak Tiner 1051-1411
Uygulama Metodları Fırça, Rulo, Püskürtme (spray - airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlıgı 150 - 200 μ
Boyanabilen Alan 2,5 – 3,5 m2 / lt ( 150 - 200 μ kuru film kalınlığı verecek şekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası > 35 °C
Sağlık ve Güvenlik Esasları Ferrorust Astar uygun olmayan şekilde kullanıldıgında sağlığa zararlı
olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama, taşıma
ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji
standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre
düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif
edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer
malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı
saklıdır.
Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.lme.com.tr
adresinde yayınlanacaktır.
Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88