LME DEMİR

Isıya dayanıklı boya

Ürün Kodu : 4009-1 ISIYA DAYANIKLI BOYA ( Isıya dayanıklı boya fiyat listesi )
Reçine Yapısı SİLİKON
Tanımı Isıya Dayanıklı Son Kat, fiziksel direnci ve ısı dayanımı yüksek, yarı
mat görünümde, son kat boyadır.

Isıya Dayanıklı
Boya Özellikleri

Boya uygulamasından önce astar uygulamasına gerek olmaması,
Uygulandığı yüzeye çok iyi yapışabilmesi,
Sağladığı fiziksel direnç,
Isı dayanımının yüksek olması. (250°C - 800°C)
Kullanım Alanları

Isıya Dayanıklı Son Kat, yüksek ısıya (250°C - 800°C) maruz kalan
her türlü metal yüzeyler için özel olarak tasarlanmış olması nedeni ile
söz konusu tüm metal yüzeylere rahatlıkla uygulanabilir.
Bu boya, 250°C - 400°C , 400°C - 600°C ve 600°C - 800°C ısı
dayanım aralıklarında üç tip olarak tasarlanmıştır.
Buhar kazanları, Şömine boyası ve Egzos boyası dahil yüksek ısının geçtiği
alanların dış yüzeyinde kullanılır.

Uygulama
Yüzey Hazırlığı:

Isıya Dayanıklı sistemin beklenilen başarıyı gösterebilmesi için
yapılacak yüzey hazırlaması, uygulamanın kendisi kadar önemlidir.
Metal yüzeyler üzerindeki her türlü nem, klorür, sülfat tuzları, pas,
hadde kabuğu,isveç Standardı SIS 05 5900’ e göre Sa 2 ½
derecesinde grit püskürtme yöntemi, ya da St 2 standardında
mekanik yöntemle yüzeyden uzaklaştırılmalıdır. Ayrıca metal
yüzeylerde ki toz, kir, yağ ve gres, temizleyici maddeler ve/veya
yüksek basınçlı su jeti ile temizlenmelidir.
Kaynak sıçramaları ve yüzeylerin sivri köşeleri taşlanmalıdır.
Yapılan farklı temizlik islemlerinden sonra yüzey, elektrikli süpürge,
temiz ve kuru hava veya temiz bir fırça ile temizlenmelidir.
Söz konusu işlemlerden sonra yüzeyde hafif bir metal ışıltısı olmalı ve
bu işlemden sonra tercihen hemen, en geç de 30 dakika içinde yüzeye
uygulanmalıdır.
Son Kat Uygulaması:
Isıya Dayanıklı Son Kat (4009-1) ambalajı açıldıktan sonra
tercihen matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir.
Uygulama viskozitesine getirmek için tiner ilavesi yapmaya
gerek yoktur. Kendisinden beklenen performansı sağlayabilmesi için
30 – 35 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde uygulanması tavsiye
edilir.
Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.
Önemli Hatırlatmalar:
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları
1351-1401 Selülozik Tiner ile iyice temizlenmelidir.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan
önce 2 gün beklenilmelidir.

Teknik Bilgi Isıya Dayanıklı Boya
Ürün Kodu 4009-1
Renk Gümüş Gri
Parlaklık Yarı Mat
Yogunluk 1,00 ± 0,05 g/ml
Katı Madde, %
Ağırlıkça
Hacimce
40 ± 2
32 ± 2
Kuruma Süreleri
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma
1 – 2 saat / 20°C
4 – 6 saat / 20°C
36 - 48 saat / 20°C
Isı ile tam kuruma sağlanır.
Kullanılacak Tiner Tiner ilavesi yapmaya lüzum yoktur.
Uygulama Metodları Püskürtme (spray - airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı 30 - 35 µ
Boyanabilen Alan 9 – 10,5 m2 / lt ( 30 - 35 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası > 42 °C
Sağlık ve Güvenlik Esasları Isıya Dayanıklı Boya uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa
Esasları zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama,
taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji
standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre
düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif
edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer
malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Bilgilerin önceden haber verilmeden degiştirilme hakkı saklıdır.
Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.lme.com.tr
adresinde yayınlanacaktır.
Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88