LME DEMİR

Poliüretan Boya

Ürün Kodu : 1531-1201 POLiÜRETAN SON KAT BOYA ( Poliüretan boya fiyat listesi )

Poliüretan Boya Reçine Yapısı Poliüretan alkid reçine / Alifatik izosiyanat
Poliüretan Boya Tanımı Poliüretan Son Kat, hızlı kuruma özelliğine sahip, iki bileşenli, alkid
izosiyanat esaslı, yarı mat görünümde, son kat boyadır.

Poliüretan Boya Özellikleri

Poliüretan boya fırın kurumalı olarak da kullanılabilmesi,
Güneş ışığına dayanımının yüksek olması,
Mekanik ve kimyasal direncinin yüksek olması,
Yaş üzerine yaş uygulanabilmesi,
Darbelere karşı oluşan ve özellikle araç üstü ekipman imalatında
tercih edilen elastik yapıda olması.

Poliüretan Kullanım Alanları

Poliüretan Son Kat, çelik imalat ve ticari araç sektöründe sentetik
esaslı boya kullanıp, kalitesini yükseltmek isteyen tüketiciye cevap
vermek amacı ile geliştirilmiş bir son kattır. Ayrıca yukarıda sayılan
özelliklerin talep edildiği tüm sanayi sektöründe metal ve beton
yüzeyler için son kat kaplama olarak rahatlıkla kullanılabilir.

Poliüretan Boya Uygulaması
Poliüretan Son Kat uygulamasından önce,

1411-1101 Epoksi Astar
1411-1102 Epoksi Çinko Fosfat Astar
1411-1103 Epoksi Zinc Rich Astar
1411-1104 Epoksi HB Astar
1411-1114 Epoksi Korozyon inhibitörlü Astar
1412-1201 Solventsiz Epoksi Astar
1421-1104 Epoksi HB Ara Kat
1421-1108 Epoksi Yüzey Toleranslı Ara Kat
1421-1109 Epoksi Miox Astar
1421-1208 Epoksi Yüzey Toleranslı HB Ara Kat
ürünlerinden biri, ilk kat (astar) olarak yüzeye uygulanmış ve aradan
en az 3, en fazla 48 saat süre geçmiş olmalıdır.


Son Kat Uygulaması:
Poliüretan Son Kat (1531-1201) ambalajı açıldıktan sonra tercihen
matkaplı motor ile iyice karıştırılarak homojenize edilir ve belirtilen
oranda Poliüretan Sertleştirici (1531-1501) ile karıştırılır. Karışımı
uygulama viskozitesine getirmek için önerilen oranda Poliüretan Tiner
(1551-1401) ilave edilir. Karışım uygulama viskozitesini verir.
(Püskürtme uygulamalarında uygulama viskozitesi 17” - 19” / DC4/
20°C olacak şekilde ayarlanmalıdır) Poliüretan Son Katın, kendisinden
beklenilen performansı sağlayabilmesi için en az 50 - 60 µ. kuru film
kalınlığı verecek şekilde önerilen astarlar üzerine son kat olarak
uygulanması tavsiye edilir. Yaş üstü yaş uygulama yapılmayacak ise,
ikinci kat uygulamasında kat kabulü için 60 dakika beklenmelidir.


Uygulama Sırasında:
Hava sıcaklığı 5°C ile 50°C arasında,
Uygulanacak zeminin sıcaklığı 10°C ile 30°C arasında,
Relatif Nem < 85 % olmalıdır.

Önemli Hatırlatmalar:
Herhangi bir sağlık problemi ya da yangın tehlikesine yol açmamak
amacıyla kapalı ortamlarda yapılan uygulamalarda gerekli
havalandırma sağlanmalıdır.
Yaş üstüne yaş uygulama yapılmadan birden fazla kat uygulamasının
istenildiği durumlarda, katlar arasında 72 saat süre geçilmiş ise hafif
zımpara yapılmalıdır.
iş sırasına uygun miktarda karışımlar hazırlanmalı ve bu karışımın
tamamı tüketilinceye kadar, ise devam edilmelidir.
iş bitiminde, uygulama esnasında kullanılan tüm boya ekipmanları
1551-1401 Poliüretan Tiner ile iyice temizlenmelidir.
Tatbikattan sonra yüzey, en az 36 saat su ile temas ettirilmemelidir.
Kürlenmenin tam olarak sağlanması için boyalı yüzey kullanılmadan
önce 24 saat beklenilmelidir.

Teknik Bilgi Poliüretan Yarı Mat Son Kat
Ürün Kodu 1531-1201
Renk istenilen renklerde üretilmektedir.
Parlaklık Yarı Mat
Yoğunluk 1,20 ± 0,05 g/ml
Katı Madde, %
Ağırlıkça
Hacimce
73 ± 2
63 ± 3
Kuruma Süreleri ;
Toz Kuruma
Dokunma Kuruma
Montaj Kuruma
Tam Kuruma
30 – 40 dakika / 20°C
1 – 1,5 saat / 20°C
4 saat / 20°C
8 Saat
Karışım Oranları
Ağırlıkça
4 Kısım Poliüretan Son Kat (1531-1201)
1 Kısım Poliüretan Sertleştirici (1531-1501)
1 Kısım Poliüretan Tiner (1551-1401)
Karışım uygulama viskozitesini verir.Karışım ömrü ; 4 saat / 20°C
Uygulama Viskozitesi 17” - 19” / DC4 / 20°C (spray - airless)
Kullanılacak Tiner 1551-1401
Uygulama Metodları Püskürtme (spray - airless)
Önerilen Kuru Film Kalınlığı 50 - 60 µ
Boyanabilen Alan 11 – 13 m2 / lt ( 50 - 60 µ kuru film kalınlığı verecek şekilde )
Ambalaj Ömrü Açılmamış ambalajında en az 1 yıl. (oda sıcaklığında)
Alevlenme Noktası > 35 °C
Sağlık ve Güvenlik Esasları Poliüretan Son Kat uygun olmayan şekilde kullanıldığında sağlığa
zararlı olabilir ve yangın tehlikesi yaratabilir. Bu nedenle depolama,
taşıma ve kullanma sırasında gerekli önlemler alınmalıdır.
Sembol Xn, F
Tehlike Uyarıları R 11 - 20 / 21 / 22
Güvenlik Uyarıları S 16 - 20 / 21 -24 / 25 – 38
Genel Uyarılar Yalnızca iyi havalandırılmış alanlarda, maske ile birlikte
kullanınız ve solumayınız.
Yukarıda yer alan ürün özellikleri son teknoloji
standartlarına ve laboratuar test sonuçlarına göre
düzenlenmiş olup, tavsiye esaslıdır. Ürün kullanımında tarif
edilen şartlar, hakim olan yerel durum ve kullanılacak diğer
malzemeler mutlaka göz önüne alınmalıdır.
Bilgilerin önceden haber verilmeden değiştirilme hakkı
saklıdır.
Belgedeki değişiklikler (güncel hali) www.lme.com.tr
adresinde yayınlanacaktır.
Lme Demir Endüstri San.Ltd.Şti
Emek Mah Şems Cad No:12 Sancaktepe İstanbul
www.lme.com.tr

info@lme.com.tr
Tel: 0216 621 30 15
Fax: 0216 621 30 16
Cep: 0532 337 74 88